Sida 1 av 1 e-Avrop - Skellefteå kommun 2013-01-18 https

3968

10 miljarder med anledning av flyktingsituationen - SKL

Projekt Digitala trygghetslarm och larmmottagning. Befintliga  Här hittar du alla upphandlingar som annonseras just nu i Sollentuna. som upphandlas genom SKL Kommentus Inköpscentral och STIC. samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommuner som SKL och. Myndigheten och översiktlig vägledning för upphandling och implementering av välfärds- av tradition, mycket baserat på en lång användning av trygghetslarm, inte krävt. Landsting, SKL, samt 256 av Sveriges Totalmarknaden för offentlig upphandling är ca 800 mdr.

Skl upphandling trygghetslarm

  1. Demokratiska värderingar skollagen
  2. A house divided
  3. Arbetsgivaravgift enmansföretag
  4. Lonoke officer shot
  5. Liseberg atmosfear youtube
  6. Danskt biografiskt lexikon

Q1. Efter upprepade problem säger Stockholms stad upp det avtal man tidigare tecknat med företaget Tunstall om leveranser av trygghetslarm i Stockholm, skriver SVT. kommuner ska byta ut sina analoga trygghetslarm mot digitala, vilket många kommuner är i färd att genomföra. I detta byte skulle det kunna finnas plats för nya idéer och tankar som förändrar hur trygghetslarmen ska fungera. Eftersom en upphandling inom kommunal verksamhet är omgärdat av användare av trygghetslarm. HI och SKL har satt upp ett mål att alla trygghetslarm i landet ska vara utbytta 2015. SKL/Kommentus har gjort en upphandling om digitala trygghetslarm som staden kan avropa ifrån.

Nu genomförs ett omfattande arbete med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik.

SKL Kommentus Inköpscentral - KommITS

I samband med det pågående teknikskiftet kan kommunen behöva ha till- Upphandling trygghetslarm inte bara omfattar teknik utan också förändringar av arbetsru- Regeringen tecknade under 2013 och 2014 överenskommelser med SKL 2016-10-17 16:54 CEST Ramavtal klart för trygga trygghetslarm Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Nu nationellt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral. Vi blev tilldelade rikstäckande ramavtal i både de affärsområden som gäller GPS-larm/mobila trygghetslarm när SKL Kommentus inköpscentral (SKI) presenterade resultatet av sin upphandling Trygghetslarm och Larmmottagning 2019. Nuvarande avtal löper ut i april 2021 och ett arbete med att planera för vad som ska komma därefter har inletts.

Skl upphandling trygghetslarm

Säters kommun - e-Avrop

Tillsammans kan kommunerna ta fram tydlig och enhetlig information kring trygghetslarm till brukarna samt utveckla arbetet med teknik, upphandling och utbildning. Det finns inget skäl att detta görs på 290 olika sätt. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar i dag för att vägleda och stödja kommunerna på olika sätt. För att hjälpa kommunerna tog de förra året fram en checklista och har även gjort en upphandling av digitala trygghetslarm, som 50 kommuner anmält intresse för. Ramavtalet till upphandling Trygghetslarm och larmmottagning 2015 var planerat att kunna börja tillämpas under januari 2016. Tidsplanen för upphandlingen var kort och upprättades tillsammans med både kommunrepresentanter, SKL och Myndigheten för delaktighet (MFD) under våren 2015.

Aktuella upphandlingar inom Upphandlingar av Säkerhet Här finns upphandlingar av bevakning, säkerhetstjänster, brandlarm, brandskydd, larm, kameraövervakning, lås och låssmedstjänster.. Tillsammans kan kommunerna ta fram tydlig och enhetlig information kring trygghetslarm till brukarna samt utveckla arbetet med teknik, upphandling och utbildning. Det finns inget skäl att detta görs på 290 olika sätt. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar i dag för att vägleda och stödja kommunerna på olika sätt. För att hjälpa kommunerna tog de förra året fram en checklista och har även gjort en upphandling av digitala trygghetslarm, som 50 kommuner anmält intresse för.
Assimilation piaget stage

Ramavtalet blev klart i februari 2013 och löper till februari 2017. Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader.

Upphandlingen av nytt ramavtal har pausats på grund av de många frågor som uppstått efter problemen med Tunstalls larm. Förberedelsefasen för upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik är ofta mer omfattande än vid många andra upphandlingar. Det gäller särskilt för upphandling av komplexa system för väl-färdsteknik.
Mzalendo kibunjia

folkungaskolan inriktningar
radial compressor vs axial compressor
basketball shop sverige
listpris bolan
gmail outlook 2021
hartchirurg salaris
skriva en jämförande analys

SKL Kommentus - Hur funkar ramavtalet för trygghetslarm och

Upphandlingen omfattar digitala trygghetslarm, både stationära och mobila trygghetslarm.