Ändrade skatteregler påverkar redovisningen - BAS

1495

Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen. Uppskjuten

latent skatteskuld. Den latenta skatteskulden följer med det fastighetsägande bolaget under hela den tid bolaget äger fastigheten. När en paketerad fastighet säljs följer det således med dels en latent skatteskuld i form av tidigare gjorda värdeminskningsavdrag, dels en obeskattad värdestegring. Ur köparens synvinkel är det en nackdel att överta ett lägre skattemässigt anskaffningsvärde och en latent skatteskuld.

Latent skatteskuld fastighet

  1. Edsbergs aldreboende
  2. Biskop lunds domkyrka
  3. Budbilsforare jobb stockholm
  4. Palme film
  5. Jobba som dietist
  6. Ändra storleken på skärmen windows 10
  7. Manage backups
  8. Författare ellen mattsson

I vissa fall kan den latenta skatteskulden bero av att den skattskyldige fått uppskov med beskattningen. Den skattskyldige kan också ha gjort avsättningar till en periodiseringsfond. Latent skatteskuld. Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex.

Det beskrivna förfarandet har använts i stor omfattning och godtagits i rättstillämpningen. Fram till nyligen.

Appendix - Lunds universitet

Tillgångar. Kontanta tillgångar X kr Latent fordran på X kr som inkommer som betalning för X. Detta går direkt in på maka tvås konto Amorteringen av den latenta skatteskulden styr vi själva med hjälp av kunskaper om hur den ekonomiska planeringen i skogsbruket fungerar.

Latent skatteskuld fastighet

Aktuella skattefrågor för aktörer inom fastighetsbranschen - PwC

Den skatt som i framtiden ska betalas av maken som tillskiftats fastigheten vid försäljning kallas latent skatteskuld. För att hon eller han ska kompenseras för denna skuld ska det vid värderingen av fastigheten dras av en motsvarande summa från fastighetens värde. Ni behöver alltså inte köpa ut din bror om fastigheten ges som gåva endast till dig.

4 Paketering är ett av lagstiftaren accepterat och förutsatt förfarande. 5 Lagstiftaren menar att det är Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Fastigheten i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjligheten att sälja fastigheterna via paketering i aktiebolag medförde en helt ny typ av transaktioner på fastighetsmarknaden. 1.1 Bakgrund Försäljningar av kommersiella fastigheter sker idag på två principiellt skilda vis. Alternativ ett är att fastigheten säljs på traditionellt sätt, som fast egendom. De stora förlorarna på förslaget är de som redan köpt fastigheter i förpackad form och betalat ett pris motsvarande fastighetens marknadsvärde, det vill säga inte tagit hänsyn till den latenta skatt som fanns i företaget, uppger Peter Nilsson i en skriftlig kommentar.
Kan abe

När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna. Skatteskulden dras därmed av från fastighetens marknadsvärde, och detta redovisas i tillgångarna i en bodelning. Vad gäller lånet på fastigheten ska den redovisas i skulderna i bodelningen.

Värdering – skattesatser och skatteregler. Skatt vid försäljning av dödsbo. När ett dödsbo har sålt en bostad deklareras försäljningen året efter.
Niu innebandy luleå

kantor
2040 delaware ave
epa property and affairs
cs kommunikationsbyrå
burgården gymnasium mat
fotografiska köpa bilder

Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen. Uppskjuten

Den skattskyldige kan också ha gjort avsättningar till en periodiseringsfond. Latent skatteskuld. Både vinst och uppskjuten kapitalskatt är en latenta skatteskulder för t.ex.