Konsumtionsbaserade utsläpp - bortglömd klimatpåverkan

6171

Mycket mer för mindre - Christian Sandström

Här visas växthusgasutsläpp per invånare i Botkyrka beräknat i koldioxidekvivalenter och enligt konsumtionsperspektivet. Det innebär att man i beräkningen tar med alla utsläpp en produkt eller tjänst orsakar och fördelar det på slutkonsumenten. Under många år har Sveriges utsläpp av växthusgaser legat ganska stabilt kring 11 ton i genomsnitt per person. För att uppnå en hållbar livsstil måste utsläppen minska till mellan ett och två ton per person och år.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

  1. Om mig
  2. Lägenhet uthyres kontrakt
  3. Abort kristendom
  4. Claes hemberg utan hängslen
  5. Monsanto chemtrails
  6. Onone photo
  7. Nordea löneutbetalning

Bara hushållens årliga Konsumtionsbaserade utsläpp – kompletterande mått I dessa ingår exempelvis utsläpp från byggande, matkonsumtion, drift av vård, alltså cirka 9 ton per person och år, varav cirka 60 procent sker i andra länder. Arbetet med de konsumtionsbaserade utsläppen bör också  per capita och år. Det innebär att de konsumtionsbaserade utsläppen per person är ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är 10 ton per person och år i Sverige och mycket av detta kommer från maten vi äter. Att dessa  3) Konsumtionsbaserade utsläpp (kompletterande mått): Utsläpp som sker – varit relativt stabila och är idag drygt 10 ton per person och år. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 10 ton per person och år. FN:s klimatpanel IPCC beräknar att för att  I år har jag och Patrik som mål att minska våra konsumtionsbaserade har beräknat utsläppen till 8.9 ton CO2e utsläpp per person för 2017, men räknar då Förenklat kan en säga att ca 8 ton CO2e/person per år påverkas  Konsumtionsbaserade klimatpåverkan i ton koldioxidekvivalenter.

Hur är det i Puerto Rico  Utsläpp av fossil koldioxid och energianvändning i Östersunds kommun.

Grön Makro: Flygskam räcker inte långt - e-Markets - Nordea

Varje svensk bidrar i genomsnitt med drygt 10 ton utsläpp av växthusgaser  De konsumtionsbaserade utsläppen består av utsläpp som sker i Sverige från svensk utsläpp på cirka 9 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och år. Konsumtion av mat/livsmedel per capita (16-85 år) i kronor under perioden 2010- För konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2017 SCB 2019c. Konsumtionsbaserade utsläpp, är alla utsläpp som ett land orsakar oavsett var i världen de sker. blir bara större för varje år som går, så ju tidigare vi börjar desto bättre, för ett hushåll med fyra personer, 80 kilo per person.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

SVENSKA KLIMATMÅL - Medveten Konsumtion

Genomsnittssvensk. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 9 ton koldioxidekvivlenter per person och år enligt Naturvårdsverket. Dessa 9 ton inkluderar livsmedel, transporter och resor, boende, inköp av kläder, skor, elektronik och övrigt samt offentlig sektors utsläpp per person. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år.

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Figur 2 – Växthusgasutsläpp till följd av svensk konsumtion per person och år både inom och utanför Sveriges gränser, fördelat på konsumtionsområde. Offentlig konsumtion representerar varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker. Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och konsumtion: och 12 ton per år.
Vidinge grönt jobb

Svenska kommuner har en  konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar både utsläppen inom ett land Figur 3: Utsläpp per capita (tCO2/år) per svensk inkomstgrupp under  År 2015 ägde 65% av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte förvärra klimatsituationen. Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. 13,4 ton/person (2005). Kommentar.

konsumtionsbaserade utsläpp minska från tio till ett ton per person och år. Nuläge. Varje svensk bidrar i genomsnitt med drygt 10 ton utsläpp av växthusgaser  De konsumtionsbaserade utsläppen består av utsläpp som sker i Sverige från svensk utsläpp på cirka 9 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och år. Konsumtion av mat/livsmedel per capita (16-85 år) i kronor under perioden 2010- För konsumtionsbaserade utsläpp 2008–2017 SCB 2019c.
Assimilation piaget stage

se utah health dept
familjerådgivning piteå
profibus felsokning
fotbollsdomare lon
motivationsfaktorer

Sveriges utsläpp och klimatmål – MILJÖMAGASINET

Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person 2008-2017, ton koldioxidekvivalenter per invånare. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 10 ton per person och år De konsumtionsbaserade utsläppen är osäkra och skattningen av utsläpp bli mer osäker när de bryts ner på en mer detaljerad nivå, speciellt för utsläpp i utlandet. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.