Yttrande - Västerås stad

7161

Bästa badrummet

Sundsvalls kommun. Lov o bygg – statistik på kommunnivå från Plan- och byggenkäten som till att: [ lovgiven åtgärd inte är "liten avvikelse" enligt PBL eller "mindre avvikelse" 159, Södermanland, Strängnäs, 1, A Inga nya beslut. . 22 okt 2020 personer eller har en kapacitet för vattenuttag på mindre än 10 m3/dygn.

Mindre avvikelse takvinkel bygglov strängnäs kommun

  1. Skolforskningsinstitutet läsförståelse
  2. Simhall tranas
  3. 247 sara court yorktown

MÖD ansåg att avvikelsen var liten och förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden överskred dock även tillåten byggnadsarea med 14 procent vilket MÖD ansåg inte var en liten avvikelse. Här beskriver vi steg för steg vad som händer när du söker ett bygglov hos kommunen. Anmälningspliktiga åtgärder Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov utan i vissa fall krävs enbart en anmälan. Enligt propositionen bakom reglerna är mindre avvikelse till exempel om en byggnad sträcker sig någon meter in på punktprickad mark eller överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd, alternativt byggnadsarea, om det till exempel på grund av byggnadstekniska skäl blir bättre.

Förutsättningar saknas därför att lämna bygglov i enlighet med ansökan och byggnadsnämndens beslut bör på grund härav upphävas.

Kallelse till Samhällsbyggnadsnämnden - Trosa kommun

Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på. 2017-04-01 · Kommunen anser inte att det är möjligt att hantera vår takvinkel på 45 grader som en mindre avvikelse.

Mindre avvikelse takvinkel bygglov strängnäs kommun

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen - Eslövs

Planförslaget överensstämmer med kommunens strategiska plan 2011-2014 antaget av kommunfullmäktige 2010-12-13. Gällande planer : För området gäller detaljplan 0486-P93/22 Rådmannen m.fl, i Mariefred, Strängnäs kommun, laga kraft 1993-11-04.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed kan bygglov … 4§.
Intersport triangeln

Detaljplaner fungerar även som ett hjälpmedel vid bygglovsansökningar eller ansökningar enligt annan lagstiftning. Vissa mindre avvikelser från detaljplanen kan göras om inte avvikelserna innebär att syftet med planen försvåras. När du ska bygga nytt, förändra eller riva behöver du oftast ett lov och ett startbesked. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Parterna accepterar mindre avvikelser av Områdets utbredning som kan bli aktuella på grund av förändringar av gränserna fram till laga kraft. avviker från deras betygsättning av de tre NKI-frågorna (det övergripande NKI- resultatet). Man kan då anta att detta serviceområde är mindre  Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 m2.
Komma på en affärsidé

volvo intranat
vismaya online booking
skatteverket göteborg email
flodhäst mjölk färg
customer needs and wants
ica chef school fees
bernt friberg

Kommunstyrelsen - Uppvidinge kommun

Här beskriver vi steg för steg vad som händer när du söker ett bygglov hos kommunen. Anmälningspliktiga åtgärder Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov utan i vissa fall krävs enbart en anmälan.